Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2016.3.38-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 38, 2016, nr 3
Mìasto Poltawa w Rumăncews´komu opisì Malorosìї 1765–1769 rr., Kiїw 2012, ss. 576

Authors: Konrad Rzemieniecki
Ossolineum Wrocław
Year of publication:2016
Page range:5 (205-209)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 202
Download file

Article file