Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2018.2-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (24)
Autonomia, exodus, zaangażowanie

Autorzy: Oskar Szwabowski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: edukacja wyższa autonomia zaangażowanie pedagogika krytyczna
Rok wydania:2019
Liczba stron:11 (53-63)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule autor wskazuje, że koncepcja autonomii może być niebezpiecznym konceptem. Opowiada się za kategorią zaangażowania i uniwersytetu złożonego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Althusser, L. (2006). Ideologie i aparaty ideologiczne państwa. Pobrane z: http://recyklingidei.pl/althusser-
2.ideologie-aparaty-ideologiczne-panstwa (12.05.2018).
3.Baszkiewicz, J. (1997). Młodość uniwersytetów. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
4.Bauman, T., Jendza, J. (2016). Ciemne i jasne metafory dialogowania w uniwersytecie. Studia i Badania
5.Naukowe, 10 (1), 107–123.
6.Blumenkranz, C., Gessen, K., Greif, M., Leonard, S., Resnick, S., Saval, N., Schmitt, E., Taylor, A.
7.(2012). Occupy: Sceny z okupowanej Ameryki. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
8.Bookchin, M. (2006). Anarchizm społeczny czy anarchizm stylu życia? Przepaść nie do pokonania. Poznań:
9.Oficyna Trojka.
10.Castells, M. (2013). Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze internetu. Warszawa: Wydawnictwo
11.Naukowe PWN.
12.Christman, J., Anderson, J. (2005). Introduction. W: J. Christman, J. Anderson (red.), Autonomy and
13.the Challenges to Liberalism. New Essays (s. 1–23). Cambridge: Cambridge University Press.
14.Denzin, K.N. (2009). Qualitative Inquiry Under Fire. Toward a New Paradigm Dialogue. Walnut Creek,
15.California: Left Coast Press.
16.De Zeeuw, D. (2014). Engaged Withdrawal. Occupying Politics Beyond Politics. Krisis. Journal for Contemporary
17.Philosophy, 1, 68–78.
18.Gelder, von S. (2011). This Changes Everything. Occupy Wall Street and the 99% Movement. San Francisco:
19.Berrett-Koehler Publishers.
20.Gilbert, D.A. (2013). The Generation of Public Intellectuals: Corporate Universities, Graduate Employees
21.and the Academic Labor Movement. Labor Studies Journal, 38 (1), 32–46.
22.Giroux, H.A. (2016). Toward a Politics of Revolt and Disruption. Higher Education in Dangerous
23.Time. The Radical Imagine-Nation, 1 (1), 19–40.
24.Gouldner, A.W. (1977). Co zdarzyło się w socjologii: historyczny model rozwoju strukturalnego.
25.W: J. Szacki (red.), Czy kryzys socjologii? (s. 127–296). Warszawa: Czytelnik.
26.Gould-Wartofsky, A.M. (2015). The Occupiers. The Making of the 99 Percent Movement. New York: Oxford
27.University Press.
28.Guzmàn-Valenzuela, C. (2018). Universities, knowledge and pedagogical configuration: Glimpsing
29.the complex university. Educational Philosophy and Theory, 50 (1), 5–17. DOI: https://doi.org/10.10
30.80/00131857.2017.1313717.
31.Hannon, A. (2014). “Whose Streets?”: Zones of Performative Occupations. Transforming Anthropology.
32.Journal of the Association of Black Anthropologists, 22 (1), 7–12. DOI: https://doi.org/10.1111/traa.12023.
33.Kellner, D. (2013). Media spectacle, insurrection and the crisis of neoliberalism from the Arab Uprisings
34.to Occupy Everywhere! International Studies in Sociology of Education, 23 (3), 251–272. DOI:
35.https://doi.org/10.1080/09620214.2013.790665.
36.Kochan, J. (2007). Życie codzienne w matriksie. Filozofia społeczna w postnowoczesności. Warszawa: Scholar.
37.Kwiek, M. (2015). Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji.
38.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
39.Le Goff, J. (1997). Inteligencja w wiekach średnich. Warszawa: Volumen.
40.Lewis, T.E. (2013). On Study. Giorgio Agamben and Educational Potentiality. New York: Routledge.
41.OZZIP (2014). Sprzątnąć wyzysk – sprzątaczki w sądzie. Pobrane z: http://www.ozzip.pl/teksty/informacje/
42.wielkopolskie/item/1774-sprzatnac-wyzysk-sprzataczki-w-sadzie (15.05.2018).
43.Pelias, R.J. (2017). Still Here, Writing, Trying to Be a Part of the Conversation. Cultural Studies ↔ Critical
44.Methodologies, 17 (4), 364–365. DOI: https://doi.org/10.1177/1532708617706130.
45.Rorty, R. (2009). Przygodność, ironia i solidarność. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
46.Rorty, R. (2010). Spełnienie obietnicy naszego kraju. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja
47.Kopernika.
48.Ruitenberg, C.W. (2017). Reconceptualizing Study in Educational Discourse and Practice. New York: Routledge.
49.Rutkowiak, J. (2009). O oporze i odporze edukacyjnym: kreatywność oporu realizuje się w odporze.
50.W: E. Bilińska-Suchanek (red.), Kreatywność oporu w edukacji (s. 14–38). Toruń: Adam Marszałek.
51.Shore, C., Taitz, M. (2012). Who ‘owns’ the university? Institutional autonomy and academic freedom
52.in an age of knowledge capitalism. Globalisation, Societies and Education, 10 (2), 201–219. DOI:
53.10.1080/14767724.2012.677707.
54.Sitri, M. (2006). Horizontalism. Voices of Popular Power in Argentina. Edinburgh–Oakland: AK Press.
55.Stańczyk, P. (2013). Człowiek, wychowanie i praca w kapitalizmie. W stronę krytycznej pedagogiki pracy.
56.Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
57.Sztompka, P. (2017). Autonomia: fundament kultury akademickiej. W: Autonomia uczelni i środowiska
58.akademickiego – odpowiedzialność i etos akademicki (s. 29–34). Warszawa: Instytut Problemów
59.Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.
60.Szwabowski, O. (2015a). Agambenowska szczelina edukacyjna. Recenzja Tyson E. Lewis, On Study:
61.Giorgio Agamben and Educational Potentiality, Routledge 2013. Pedagogika Szkoły Wyższej, 1,
62.121–134. DOI: 10.18276/psw.2015.1-08.
63.Szwabowski, O. (2015b). Ruch Occupy: inna demokracja, inna pedagogika. W: A. Olczak, P. Prüfer,
64.D. Skrocka (red.), Edukacyjne i społeczne konteksty demokracji (s. 75–89). Gorzów Wielkopolski: Państwowa
65.Wyższa Szkoła Zawodowa.
66.Szwabowski, O. (2016). The grey faces of academic workers: On the non-emancipatory resistance of
67.Polish humanists to the edu-factory reform of academia. Journal for Critical Education Policy Studies,
68.14 (1), 44–56.
69.Szwabowski, O. (2017). Polityczność pedagogiki. Hybris, 36 (1), 60–72.
70.Szymaniak, M. (2018). Urobieni. Reportaże o pracy. Wołowiec: Czarne.
71.Wallerstein, I. (2008). Utopistyka. Poznań: Bractwo Trojka.
72.Winn, J. (2015). Pisanie o pracy akademickiej. Praktyka Teoretyczna, 4 (18), 20–43. DOI: 10.14746/
73.prt.2015.4.1.