Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2017.1-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 1/2017
Samoświadomość studentów a ich opinie na temat współczesnej uczelni w świetle idei uniwersytetu Jerzego Brzezińskiego

Autorzy: Janusz Ślusarski
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lotniczych w Dęblinie
Słowa kluczowe: samoświadomość opinie studentów przestrzeń wartości idea uniwersytetu Jerzego Brzezińskiego
Rok wydania:2018
Liczba stron:17 (103-119)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autor niniejszego artykułu przyjmując założenia koncepcji idei uniwersytetu J. Brzezińskiego przeprowadził badania studentów w dwóch losowo wybranych uczelniach. Na podstawie otrzymanych wyników badań przedstawia postrzegany przez respondentów obraz uczelni umieszczonych w przestrzeni wartości określonej na podstawie koncepcji idei uniwersytetu J. Brzezińskiego. Opinie studentów odnosi również do ich samoświadomości, która jego zdaniem jest ważnym czynnikiem różnicującym ich opinie w tym zakresie
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzeziński, J. (1994). Rozważania o uniwersytecie. W: J. Brzeziński, L. Witkowski (red.), Edukacja wobec zmiany społecznej (s. 23–47). Poznań–Toruń: Wydawnictwo „Edytor”.
2.Góralski, A. (1974). Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.
3.Ślusarski, J. (2007). „Skrzywienia” rynkowe współczesnej edukacji. Uczelnie prywatne na podstawie opinii studentów. Zeszyty Naukowe WSUPiZ. Pedagogika, 7, 145–154.
4.Zaborowski, Z. (1989). Psychospołeczne problemy samoświadomości. Warszawa: PWN.
5.Zaborowski, Z. (1994). Współczesne problemy psychologii społecznej i psychologii osobowości. Warszawa: „Profi”.
6.Zaborowski, Z. (1998). Świadomość i samoświadomość człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury „Eneteia”.
7.Zaborowski, Z. (2000). Teoria treści i form samoświadomości. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
8.Zaborowski, Z. (2002). Człowiek jego świat i życie. Próba integracji. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.