Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2017.1-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 1/2017
Od perkusji do orkiestry. Umiejętności studentów w zakresie stosowania instrumentów muzycznych w pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach I–III

Autorzy: Monika Semik
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Słowa kluczowe: edukacja wczesnoszkolna edukacja muzyczna ekspresja instrumenty muzyczne
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (121-130)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

We współczesnej edukacji muzycznej dużą uwagę zwraca się na potrzebę stosowania różnorodnych form ekspresji muzycznej. Dotyczy to wszystkich etapów edukacyjnych, a w szczególny sposób form kształcenia studentów przygotowujących się do roli nauczyciela przedszkola i nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej. W pracy nauczyciela istotna jest umiejętność wykorzystania w praktyce edukacyjnej śpiewu, gry na instrumentach szkolnych, ruchu przy muzyce, tworzenia muzyki oraz słuchania muzyki. Równolegle realizowane są czynności nauczyciela, nazywane również czynnościami wychowania muzycznego, takie jak: kształcenie głosu, kształcenie słuchu, wprowadzanie notacji muzycznej oraz przekazywania podstawowej wiedzy z zakresu teorii muzyki. Formy ekspresji muzycznej oraz czynności wychowania muzycznego powinny stanowić podstawę zajęć muzycznych dla każdego przyszłego nauczyciela muzyki. Artykuł opisuje sytuację rzeczywistą. Mówi o tym, czy studenci – przyszli nauczyciele znają i w prawidłowy sposób używają instrumentów muzycznych podczas prowadzonych zajęć.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Burowska, Z., Głowacka, E. (2006). Psychodydaktyka muzyczna. Kraków: Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie.
2.Hanslik, J. (1977). Instrumentarium szkolne – materiały pomocnicze do przedmiotu instrumenty szkolne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
3.Klimas-Kuchtowa, E. (2000). Znaczenie wczesnego rozwoju muzycznego dla przyszłej muzykalności. W: Człowiek – muzyka – psychologia (s. 41–51). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Warszawie.
4.Ławrowska, R. (2003). Uczeń i nauczyciel w edukacji muzycznej. Kraków” Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej.
5.Ławrowska, R., Nowak, Z. (2014). Muzyczne animacje, aktywne słuchanie, przeżywanie, rozumienie
6.muzyki przez dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Dux.
7.Manturzewska, M., Kotarska, H. (1990). Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki. Warszawa:
8.Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
9.Przychodzińska, M. (1969). Muzyka i wychowanie. Warszawa: Wydawnictwo Nasza Księgarnia.
10.Przychodzińska, M. (1974). Dziecko i muzyka. Warszawa: Wydawnictwo Nasza Księgarnia.
11.Sacher, W.A. (2012). Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
12.Waligóra, M. (2015). Poznanie wielozmysłowe w muzycznej edukacji dzieci w przedszkolu.
13.W: B. Kurowska, K. Łapot-Dzierwa (red.), Kultura – sztuka – edukacja (s. 124–135). Kraków: Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej.