Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.35-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 3 (35) 2016
Prognozowanie kosztów utrzymania i eksploatacji taboru autobusowego
(Forecasting of costs of maintenace and use of a bus fleet)

Authors: Tadeusz Dyr
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Przemysław Misiurski
Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska
Keywords: costs econometric modeling forecasting
Year of publication:2016
Page range:10 (19-28)
Klasyfikacja JEL: C58 D61
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper presents a method of forecasting of maintenance costs of a bus fleet in terms of technical efficiency, using econometric modeling.The performed tests and analysis confirmed the correctness of the constructed model.The determined correlation can be basis for creating strategies of retracing bus fleets in transport companies.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bąkowski, W. (2012). Wyzwania kapitałowe i organizacyjne stojące przed regionalnym transportem użyteczności publicznej. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 11, 26–29.
2.Dyr, T. (2009). Czynniki rozwoju regionalnych przewozów pasażerskich. Radom: Wyd. Politechniki Radomskiej.
3.Dziaduch, I. (2011). Analiza kosztów okresu istnienia (LCC) obiektu technicznego w aspekcie jego niezawodności. Logistyka, 2, 139–150.
4.Dziechciarz, J. (2002). Ekonometria. Metody, przykłady, zadania. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
5.Kufel, T. (2011). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl. Warszawa: PWN.
6.Misiurski, P. (2012). Koszty eksploatacji taboru autobusowego w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 11, 22–24.
7.Rucińska, D., Ruciński, A., Wyszomirski, O. (2004). Zarządzanie marketingowe na rynku usług transportowych. Gdańsk: Wyd. UG.
8.Tomanek, R. (2004). Funkcjonowanie transportu. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.