Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-40
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (37) 2017
Identyfikacja czynników determinujących działalność przeładunkową w małych portach morskich na przykładzie portu Darłowo
(IDENTIFICATION OF FACTORS DETERMINING RELOADING OF SMALL SEA PORTS EXEMPLIFIED BY PORT IN DARŁOWO)

Authors: Jolanta Zieziula
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

Piotr Nowaczyk
Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Keywords: reloading activity small marine ports shipping
Year of publication:2017
Page range:12 (335-346)
Klasyfikacja JEL: P42 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper aimed at identification of main factors shaping reloading turnover in small marine ports between years 2008 and 2015, exemplified by the port of Darłowo. Basing on available sources, authors stated that reloading potential of the port was underutilized. However, in the period 2008-2015 reloading activity substantially increased. Main reasons were: port investments, starting activities by port operators, local economic activities as well as improving road infrastructure connected with the port. There are chances for further increase reloading activities by improving port infrastructure and hydrotechnical facilities as well as using railway for transporting commodities to and from the port. Another chance of increasing port activities may be creating Darłowo economic sub-zone. There are good perspectives for reloading turnover growth in the future. The port of Darłowo may become an important centre of reloading turnover among small sea ports in Poland.
Download file

Article file

Bibliography

1.Barczuk, W. (1966). Krajowe zaplecze portów Polskich. Gdynia: Wydawnictwo Morskie Gdynia.
2.Biernacki, D. (2011). Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne rozwoju polskich portów morskich. Problemy Transportu i Logistyki, 15 (1), 140–142.
3.Button, K.J. (1982). Transport Ekonomics, London.
4.Grzelakowski, A.S. (2012). Mechanizm funkcjonowania rynków usług portowych. W: A.S. Grzelakowski (red.), Współczesne porty morskie – funkcjonowania i rozwój (s. 149–157). Gdynia: Akademia Morska w Gdyni.
5.Grzelakowski, A.S. (2002). Bariery i szanse rozwoju małych portów polskiego wybrzeża w perspektywie akcesji do Unii Europejskiej. W: A.S. Grzelakowski, K. Krośnicka (red.), Małe porty polskiego wybrzeża-stan obecny i perspektywy ich rozwoju (s. 9–20). Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.
6.Huybrecht, M. i inni (2002). Port Competitiveness. An Economic and legal analyziz of the factors determining the Competitiveness of seaports. Antwerpia.
7.Klimek H., Kuźma L. (2003). Funkcje gospodarcza portów morskich. W: L. Kuźma (red.), Ekonomika portów morskich (s. 14–17). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
8.Kostecki, A. (2015). 19 hektarów z myślą o inwestorach w strefie ekonomicznej w Darłowie. Pobrano z: http://www.strefabiznesu.gp24.pl/artykul/19-hektarow-z-mysla-o-inwestorach-w-strefie-ekonomicznej-w-darlowie.
9.Miszczuk, J. (1999). Problemy małych i średnich portów morskich z punktu widzenia administracji państwowej. W: Małe porty morskie oraz ich otoczenie lokalne i regionalne (s. 67–74). Szczecin: Wydawnictwo FOKA.
10.Odległości. Info (2016). Pobrano: http://odleglosci.info/wyznaczanie-trasy.
11.Ogólnopolska Baza Kolejowa (2016). Pobrano: https://www.bazakolejowa.pl/index.php?dzial=mapa#10/54.4956/16.3689.
12.Szczurek, W. (2002), Działalność gospodarcza gmin w portach morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
13.Szwankowski, S. (2000). Funkcjonowanie i rozwój portów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
14.Walkiewicz, L. (2014). Zmiany i perspektywy rozwoju darłowskiego portu wewnętrznego i terenów do niego przyległych. Pobrano z: https://www.darlowo.pl/pl/?page=wiadomosci&wiadomosc=4783.
15.Walkiewicz, L. (2016). Optymistyczna prognoza przeładunków drobnicy w Darłowie. Pobrano z: https://darlowo.pl/pl/?page=wiadomosci&wiadomosc=5697.
16.Warunki rozwoju portów morskich – informacja o wynikach kontroli (2012). Warszawa: NIK.
17.Zieziula, J., Nowaczyk P. (2015). Tendencje i czynniki zmian w działalności małych portów morskich w Polsce w latach 2009–2014. Marketing i Zarządzania, 1 (42), 217–228.