Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.32-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 886 PTiL nr 32
Change management in supply chains in the context of changes in demand
(Zarządzanie zmianami w łańcuchach dostaw w kontekście zmian w obszarze popytu)

Autorzy: Andrzej Montwiłł
Akademia Morska w Szczecinie
Słowa kluczowe: łańcuch dostaw zarządzanie zmiany
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (35-50)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W publikacji zaprezentowano zagadnienia związane z zarządzaniem zmianami w łańcuchach dostaw jako reakcja na zmiany w obszarze popytu po stronie klientów finalnych lub konsumentów. We współczesnej gospodarce podstawą rozwoju przedsiębiorstw jest między innymi umiejętność właściwej reakcji na zmiany po stronie popytu a skoro łańcuchy dostaw stały się jednym z bardzo ważnych elementów budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw to reakcja na zmiany na rynku musi być elementem zarządzania łańcuchem dostaw i zmianami w nim. Zarządzanie zmianami, w zależności od natury zmian po stronie popytu na produkty finalne, może dotyczyć procesów zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji jak również procesów logistycznych zarówno na poziomie jednego z uczestników łańcucha jak również wielu z nich. Celem opracowania jest zaprezentowanie najważniejszych zagadnień z zarządzania zmianami w powyższych obszarach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arnheiter E.D., Maleyeff J., The integration of lean management and Six Sigma, “The TQM Magazine” 2005, No. 17 (1), Emerald Group Publishing Limited, http://www.emeraldinsight.com/toc/tqmm/17/1 (28.07.2015).
2.Baraniecka A., ECR – Efficient Consumer Response. Łańcuch dostaw zorientowany na klienta, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004.
3.Bozarth C., Handfield R.H., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
4.Christopher M., Logistics and supply chain management: Strategies for reducing costs and improving service, “Financial Times” 1998, Prentice Hall, London, in: S. Kot, M. Starostka-Patyk, D. Krzywda, Zarządzanie łańcuchami dostaw, Częstochowa University of Technology, Częstochowa 2009.
5.http://mfiles.pl/pl/index.php/Six_sigma (29.07.2015).
6.Łapińska A., Potrzeba tworzenia nowych paradygmatów w naukach o zarządzaniu – implikacje dla zarządzania łańcuchami dostaw (part 1 and part 2), “Logistyka” 2014, No. 1, 2.
7.Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, M. Ciesielski (ed.), PWE, Warszawa 2009.
8.Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B., Strefa zysku, PWN, Warsaw 2000.
9.Sołtysik E., Rozwój koncepcji logistyki, w: Logistyka, D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak (eds.), Biblioteka Logistyczna, Poznań 2009.
10.Stawiarska E., Reengineering w zarządzaniu łańcuchem dostaw, “Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 1999, No. 11.