Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.33-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
Statistical analysis of passenger traffic at the Chopin Airport
(Analiza ruchu pasażerskiego na lotnisku im. Fryderyka Chopina za pomocą metod statystycznych)

Autorzy: Justyna Tomaszewska
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, WSOSP, Dęblin
Słowa kluczowe: analiza statystyczna ruch pasażerski lotnisko im. Fryderyka Chopina główne kierunki przemieszczenia
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (25-33)
Klasyfikacja JEL: C40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule opisano trzy kierunki ruchu pasażerskiego na lotnisku Chopina w Warszawie. W artykule wykorzystano metody statystyczne w celu zaprezentowania głównych trendów w przemieszczaniu się pasażerów zarówno w trakcie roku kalendarzowego, jak również w latach 2004–2015. W pracy przedstawiono zaobserwowane przemieszczanie się pasażerów pomiędzy Warszawą a kierunkami uznawanymi za biznesowe, wakacyjne oraz pomiędzy lotniskami w Polsce. Zaobserwowano, że trendy miesięczne są uzależnione od rodzaju kierunku. W artykule skupiono się na pokazaniu trendów zmian, a nie na ich interpretacji z punktu widzenia geopolitycznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.CNBC. (2011). Worlds Most Popular Business Cities. Retrieved from http://www.cnbc.com/2011/08/15/Worlds-Most-Popular-Business-Cities.html.
2.Eurostat. (2016). Eurostat. Retrieved from Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat.
3.Gruszczyński, M., Podgórska, M. (2008). Ekonometria. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza.
4.Ptak-Chmielewska, A. (2013). Uogólnione modele liniowe. Warszawa: Oficyna SGH.
5.Rocznica Lotniska Chopina – Aktualności i wydarzenia – Lotnisko Chopina w Warszawie. (2016). Retrieved from Rocznica Lotniska Chopina – Aktualności i wydarzenia – Lotnisko Chopina w Warszawie: http://www.lotnisko-chopina.pl/pl/aktualnosci-i-wydarzenia/0/305/szczegoly.html.
6.Smith, N. (2010). Linear Regression using Excel. Retrieved from Linear Regression using Excel: https://it.usu.edu/plugins/work/sitemaps/107/files/Linear_Regression_using_Excel.pdf.
7.U.S. News & World Report L.P. (2016). Best Times to Visit Tel Aviv. (Usnews) Retrieved from http://travel.usnews.com/Tel_Aviv_Israel/When_To_Visit/.
8.Wikipedia. (2010). Air travel disruption after the 2010 Eyjafjallajökull eruption. Retrieved 2017, from https://en.wikipedia.org/wiki/Air_travel_disruption_after_the_2010_Eyjafjallaj%C3%B6kull_eruption.