Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.33-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
The airline industry in 2050
(Lotnictwo cywilne w 2050 roku)

Autorzy: Tomasz Balcerzak
Faculty of Transport, Silesian University of Technology
Słowa kluczowe: port lotniczy polityka lotnicza polityka transportowa innowacyjność przyszłość samolotów
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:13 (45-57)
Klasyfikacja JEL: O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy opisu przyszłości lotnictwa cywilnego i jego obrazu w 2050 roku. Obejmuje m.in. opis gospodarki światowej, jej wpływu na rozwój lotnictwa cywilnego, opisuje przyszłych klientów i pasażerów lotniczych, ich preferencje, oczekiwania i priorytety. Znajduje się tutaj również opis przyszłych rozwiązań technologicznych samolotów, ich konstrukcji, napędów, możliwości technicznych i wyposażenia. W artykule poruszono również temat wpływu transportu lotniczego na ochronę środowiska oraz na inne powiązane branże z sektorem lotniczym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adler, N., Yazhemsky, E. (2009). Improving discrimination in Data Envelopment Analysis: PCA-DEA versus Variable Reduction. Which method at what cost? European Journal of Operational Research, 01/2010, 202 (1).
2.Airbus. Global Market Forecast 2014–2033. Available at: http://www.airbusgroup.com/dam/assets/airbusgroup/int/en/investor-relations/documents/2014/Publications/presentations/Airbus-GMF-booklet-2014-2033/Airbus%20GMF%20booklet%202014-2033.pdf.
3.Alford, E., Champley, R. (2007). The impact of the 2007 U.S.−EU Open Skies Air Transport Agreement, ITA Occasional Paper no. 07-001.
4.Barros, C.P., Sampaio, A. (2004). Technical and Allocative Efficiency in Airports. International Journal of Transport Economics, 31, p. 355–377; Brattle Group. (2002). The impact of an EU-US Open Aviation Area, London and Washington.
5.Bruning, E.R. (1991). Market liberalization and operating efficiency in the international aviation industry. International Journal of Transport Economics, 18 (3), p. 259–274.
6.Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2, p. 429−444.
7.Cieśla, M., Bogacki, A. (2014). „Wprowadzenie innowacji w zakresie obsługi pasażerów przez agenta handlingowego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice”. [In Polish: “The introduction of innovation in passenger service by the handling agent in Katowice-Pyrzowice International Airport”]. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport 103, p. 25-34. ISSN 1230-9265.
8.Cooper, W.W., Seiford, L.M., Tone, K. (2000). Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software, Kluwer Academic Publisher, p. 12-150.
9.Current Market Outlook 2014-2033, Boeing, 2015.
10.Doganis, R. (1992). The Airport Business, Routledge, London and New York. ELFAA (European Low Fares Airline Association); Liberalization of European Air Transport: the Benefits of Low Fares Airlines to Consumers, Airports, Regions and the Environment. (2009). Brussels.
11.EASA. General Aviation Roadmap: towards simpler, lighter, better rules for General Aviation. Available at: http://easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map.
12.European Commission. Aeronautics and Air Transport Research: 7th Framework Programme 2007-2013. Project Synopses. Volume 3. Available at:www.ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/doc/2015-aviation-package/ background.pdf.
13.European Commission. Flightpath 2050: Europe’s Vision for Aviation. Available at: www.ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/doc/2015-aviation-package/ background.pdf.
14.European Commission. Public consultation on the EU Aviation Package: Background information. Available at: www.ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/doc/2015-aviation-package/ background.pdf.
15.European Commission. (2014). Understand the policy of the European Union: Transport. Luksemburg: Publications Office of the European Union. ISBN 978-92-79-42790-9.
16.Europejski Trybunał Obrachunkowy. Infrastruktura portów lotniczych współfinansowana ze środków UE: znikome korzyści w stosunku do kosztów. [The European Court of Auditors. Airport infrastructureco-financed by EU funds: poor value for the cost].
17.Farrell, M.J. (1957). The measurement of productive efficiency. J.R. Statis. Soc. Series A 120, p. 253-261.
18.Fernandes, E., Pacheco, R.R. (2002). Efficient use of airport capacity, Transportation Research Part A, 36 (3), p. 225-238.
19.Fethi, M.D., Jackson, P.M., Weyman-Jones, T.G. (2001). European airlines: a stochastic dea study of efficiency with market liberalization. https://dspace.lboro.ac.uk/2134/420.
20.Forsyth, P., King J., Rodolfo, C. (2006). Open Skies in ASEAN, Journal of Air Transport Management, 12, p. 143-152.
21.Francis, G., Fidato, A., Humphreys, I. (2003). Airport–airline interaction: the impact of low-cost carriers on two European airports. Journal of Air Transport Management, 9, p. 267-273.
22.Franke, M. (2004). Competition between network carriers and low-cost carriers – retreat battle or breakthrough to a new level of efficiency? Journal of Air Transport Management, 10, p. 15-21.
23.Gillen, D., Lall, A. (2004). Competitive advantage of low-cost carriers: some implications for airports. Journal of Air Transport Management, 10, p. 41−50.
24.Graham, A., Holvad, T. (2000). Efficiency Measurement for Airports, TrafikDags PAA Aalborg Universitet 2000 Conference, Aalborg University.
25.http://ec.europa.eu/research/transport/pdf/project_synopses_en.pdf.
26.http://ec.europa.eu/transport/modes/air/doc/flightpath2050.pdf.
27.http://www.iata.org/pressroom/facts_figures/fact_sheets/Documents/fact-sheet-industry-facts.pdf.
28.IATA. FACT SHEET: Industry Statistics.
29.IATA Vision 2050, Report, Singapore 12 February 2011.
30.Komisja Europejska. „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Program prac Komisji na 2015 r. Nowy początek”. [European Commission. “Communication from the Commission to the European Parliament,
31.the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: The Commission work program for 2015. A new beginning”].
32.Komisja Europejska. „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady: Nowa era w dziejach lotnictwa. Otwarcie rynku lotniczego na cywilne wykorzystanie systemów zdalnie pilotowanych statków powietrznych w bezpieczny i zrównoważony sposób”. [European Commission. “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council: A new era in the history of aviation Open air market on the civilian use of systems remotely piloted aircraft in a safe and sustainable manner”].
33.Laprus, K. (2010). Rynek lotniczy na świecie, Kraków [Available at: http://wtir.awf. krakow.pl/pdf/studenci/strony_st/projekty/branzowe/2010%20Laprus%20Krzysztof%20Rynek%20lotniczy%20na%20swiecie.pdf].
34.Lin, L.C., Hong, C.H. (2006). Operational performance evaluation of international major airports: An application of data envelopment analysis. Journal of Air Transport Management, 12, p. 342-351.
35.Martin, J.C., Roman, C. (2001). An application of DEA to measure the efficiency of 79 Spanish airports prior to privatization. Journal of Air Transport Management, 7, p. 149-157.
36.Matusiak, K. (2011). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. [In Polish: Innovation and technology transfer. Glossary]. Warszawa: PARP, Wyd. III. ISBN: 978-83-7633-164-5.
37.Müller, J., Ülkü, T., Živanović, J. (2009). Privatization, restructuring and its effects on performance: A comparison between German and British airports, Paper No. 2, Date: 04/2009, German Airport Performance. Available at: http://www.gap-projekt.de.
38.NCBiR. “Program Innolot”. [In Polish: NCBiR. “Innolot Program”].
39.Oum, T.H., Yu, C., Fu, X. (2003). A comparative analysis of productivity performance of the world’s major airports: summary report of the ATRS global airport benchmarking research report – 2002. Journal of Air Transport Management, 9 (5), p. 285-297.
40.Oum, T.H., Zhang, A., Zhang, Y. (2004). Alternative forms of economic regulation and their efficiency implications for airports. Journal of Transport Economics and Policy, 38 (2), p. 217-246.
41.Pavlyuk, D. (2009). Spatial competition pressure as a factor of European airports’ efficiency. Transport and Telecommunication, 10 (4), p. 8-17.
42.Project Airport 2050+. “Final Report Summary - The 2050+ Airport”. Available at: http://www.2050airport.ineco.eu/2050airport/library/;jsessionid=65582DA732789CDB44971A4372E05054.nodo2.
43.Ray, S.C. (2004). Data Envelopment Analysis, Cambridge University Press, Cambridge.
44.Rucińska, D. (2011). Badania rynku usług lotniczych. Istota, zakres, użyteczność, przykłady. Zeszyty naukowe, 9, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet Gdański.
45.Ślusarczyk, B., Kot, S. (2015). Transport Effectiveness in Distribution of Steel Products, Applied Mechanics and Materials 718.
46.Steffen, J., Hotchkiss, J. (2012). Experimental test of airplane boarding methods. Journal of Air Transport Management, 18. 1: 64-67. ISSN: 0969-6997.
47.Szymajda, I. (2002). „Prawo lotnicze Unii Europejskiej – charakterystyka systemu. [Aviation Law European Union – characteristics of the system]. Studia Europejskie, 1 (21): 133-140. ISSN 1428-149X.
48.Tae Hoon, O., Chunyan, Y., Xiaowen, F. (2003). A comparative analysis of productivity performance of the world’s major airports: summary report of the ATRS global airport benchmarking research report – 2002. Journal of Air Transport Management, 9, p. 285-297.
49.Takuma, H., Takeshi, T. (2010). “Formation Control of Small Unmanned Air Vehicles Under Faulty Communications. In AIAA Infotech@Aerospace: 3487. American Institute of Aeronautics and Astronautics, Atlanta, Georgia, USA. 20-22 April 2010.
50.Transport Research and Innovation Portal. “Air transport: Thematic Research Summary. Transport Research and Innovation Portal”. Available at: http://www.transport-research.info/Upload/Documents/201504/20150430_165104_74600_TRS12_fin.pdf.
51.ULC. (2013). Analiza rynku transportu lotniczego w 2012 roku w Polsce, Warszawa, Wydział statystyk i analiz.
52.ULC. (2014). Analiza przewozów pasażerskich w polskich portach lotniczych w 2013 roku, Warszawa, Wydział statystyk i analiz.
53.ULC. (2014a). 10 lat funkcjonowania zliberalizowanego rynku transport lotniczego po wejściu Polski do UE, Warszawa, Wydział statystyk i analiz.
54.Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, [Dz.U. 2002 Nr 130 poz. 1112].
55.Vogel, H.A. (2004). Airport Privatisation and Performance, PhD thesis, University of Westminster, School of Architecture and the Built Environment.
56.Westlake, J., Robbins, D. (2005). Transportation, [in:] C. Cooper, J. Fletcher, A. Fyall, D. Gilbert, S. Wanhill. (eds). Tourism: Principles and Practice, 3rd edition, Essex, Pearson Education Limited.
57.World Bank. (2011). The Air Connectivity Index: Measuring Integration in the Global Air Transport Network, Policy Research Paper 5722, June 2011, World Bank (online).
58.World Trade Organization. (2008). Liberalization of Air Transport Services and Passenger Traffic, Staff Working Paper ERSD-2008-06, December 2008.