Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.35-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Uwagi na temat konkurencyjności kolejowego transportu towarowego w stosunku do transportu samochodowego

Autorzy: Mirosław Antonowicz
Akademia Leona Koźmińskiego
Słowa kluczowe: transport kolejowy ładunków transport intermodalny system transportowy kooperencja konkurencyjność komodalność
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (7-17)
Klasyfikacja JEL: L92
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

System transportowy to układ środk.w technicznych, organizacyjnych i ludzkich powiązanych ze sobą w taki spos.b, aby sprawnie realizować przemieszczanie os.b i rzeczy (Jacyna, 2012, s. 30–31). W skład systemu transportowego wchodzi podsystem przemieszczania ładunk.w, kt.ry zapewnia realizację zadań przewozowych gospodarki, na przykład kolejowy i drogowy transport ładunk.w. Prezentowany artykuł ma charakter analizy poglądowej. Autor w spos.b syntetyczny przedstawia przyczyny spadku przewoz.w ładunk.w w transporcie kolejowym oraz przyczyny malejącej konkurencyjności kolejowego transportu ładunk.w w stosunku do drogowego transportu ładunków. Z analizy danych w zakresie przewoz.w ładunk.w na przestrzeni ostatnich lat wynika, iż rola transportu kolejowego w zakresie przewozu ładunk.w stale maleje przy wzrastającej roli transportu samochodowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antonowicz, M. (2015). Uwagi na temat konkurencyjności kolejowego transportu towarowego. W: M. Antonowicz, T. Syryjczyk, P. Faryna (red.), Biała Księga. Kolejowy Transport Towarowy 2015 (s. 220–225). Warszawa: RBF.
2.Biała Księga (2011). Bruksela: Komisja Europejska.
3.Bieńkowski, W. (2008). Czynniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w kontekście globalizacji. Warszawa: IGS SGH.
4.Burnewicz, J. (2005). Opinia autora. Ocena wstępnego Programu Operacyjnego „Konkurencyjność transportu”. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
5.Don, H. (2016). Assesing Competition in the European Railway Market. Materiały Symposium, Berlin.
6.Dzierbunowicz, E. (2013). Międzynarodowa konkurencyjność branży na przykładzie branży odlewniczej w Polsce w latach 1995–2010. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
7.Engelhardt, J. (2014). Zasady analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw kolejowych. Warszawa: CeDeWu.
8.Engelhardt, J. (2015a). Komentarz na temat przyczyn spadku udziału kolejowych przewozów ładunków w relacji do przewozów ładunków transportem samochodowym w latach 2004–2014. Szczecin: materiał niepublikowany.
9.Engelhardt, J. (2015b). Polityka państwa w zakresie transportu intermodalnego. W: W. Rydzkowski (red.), Przewozy intermodalne (s. 11–32). Poznań: Biblioteka Logistyka.
10.Fechner, I. (2015). Punktowa infrastruktura logistyczna i jej rola w przewozach intermodalnych. W: M. Antonowicz, T. Syryjczyk, P. Faryna (red.), Biała Księga. Kolejowy Transport Towarowy 2015 (s. 213–219). Warszawa: RBF.
11.Frączak, P. (2009). Determinanty konkurencyjności branż i sektorów – ujęcie teoretyczne. Przedsiębiorstwo i Region, 1.
12.Gajdus, M., Laszczyk, A. (2013). Kilka uwag na temat konkurencyjności na rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 4 (2), 34–43.
13.Gattorna, J. (2013). Dynamiczne łańcuchy dostaw. Suchy Las: Eurologistics.
14.Gleave, S.D., Dionori, F., Casullo, L., Ellis, S., Ranghetti, D., Bablinski, K., Vollath, Ch., Soutra, C. (2015). Towarowy transport drogowy: Dlaczego nadawcy w UE wolą ciężarówki od pociągów. Bruksela: Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego.
15.Gójski, I. (2015). Opinia ekspercka. W: M. Antonowicz, T. Syryjczyk, P. Faryna, Biała Księga. Kolejowy Transport Towarowy 2015 (s. 231–232). Warszawa: RBF.
16.Jacyna, M. (2012). System logistyczny. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
17.Jacyna, M., Kozłowska, A., Antonowicz, M., Supernak, G. (2015). Stawki dostępu do infrastruktury transportu kolejowego. Materiały Forum Transportu Szynowego, Panel 13. Dąbrowa Górnicza.
18.Kawa, A, Pieroński, B. (2015). Współpraca sieciowa przedsiębiorstw w Polsce – wyniki badań. Poznań: Wyd. WSB.
19.Kowalczyk, J.M. (2015). Materiał autorski – niepublikowany. Warszawa: Stowarzyszenie Menedżerów i Ekspertów Transportu Szynowego.
20.Litwin, M. (2015). Związki infrastruktury z przewozami towarowymi. W: M. Antonowicz, T. Syryjczyk, P. Faryna (red.), Biała Księga. Kolejowy Transport Towarowy 2015 (s. 152–165). Warszawa: RBF.
21.Malinowski, L. (2016). Gospodarka rośnie, przewozy stoją. Rynek Kolejowy, 5, 34–35.
22.Market Monitoring Report (2016). “Fourth Anual, Independent Regulators” Group-Rail.
23.Materiały przygotowane przez Stowarzyszenie Menedżerów Transportu Szynowego na Targi TRAKO, Gdańsk 2015.
24.Money.pl za Departamentem Rachunków Narodowych GUS.
25.Nietz, F. (2016). Trudne lata kolejowego cargo. TSL Biznes, 3, 40–43.
26.Obłój, K. (2016). Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy. Warszawa: Poltext.
27.Perechuda, K. (2013). Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wrocław: Wyd. UWr.
28.Pieregud, J. (2011). Materiały konferencyjne (niepublikowane – prezentacja autorki). Warszawa: SGH.
29.Porter, M.E. (2001). O konkurencji. Warszawa: PWE.
30.Radło, M.J. (2008). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki, uwagi na temat definicji, czynników i miar. Warszawa: IGS SGH.
31.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z 11.12.2013 w sprawie unijnych wytycznych rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE. Dz.U.UE.L. 2013, nr 348.
32.Staszek, M. (2015). Newseria Biznes, 29 kwietnia.
33.Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030) (2011). Warszawa: MTBIGM.
34.Syryjczyk, T. (2015). Wnioski i rekomendacje. W: M. Antonowicz, T. Syryjczyk, P. Faryna (red.), Biała Księga. Kolejowy Transport Towarowy 2015. Warszawa: RBF.
35.Tomanek, R. (2004). Funkcjonowanie transportu. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
36.Tyrode, Y. (2016). SNCF, New Challenges, New Responses. Materiały Symposium, Berlin.
37.Wronka, J. (2015). Transport intermodalny w Polsce – diagnoza stanu i perspektywy rozwoju. W: M. Antonowicz, T. Syryjczyk, P. Faryna (red.), Biała Księga. Kolejowy Transport Towarowy 2015 (s. 208–212). Warszawa: RBF.
38.Załoga, E. (2013). Trendy w Transporcie Lądowym Unii Europejskiej. Szczecin: Wyd. US.