Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.35-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Prognozowanie kosztów utrzymania i eksploatacji taboru autobusowego

Autorzy: Tadeusz Dyr
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Przemysław Misiurski
Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska
Słowa kluczowe: koszty modelowanie ekonometryczne prognozowanie
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (19-28)
Klasyfikacja JEL: C58 D61
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono metodę prognozowania koszt.w utrzymania taboru autobusowego w sprawności technicznej z wykorzystaniem modelowania ekonometrycznego. Przeprowadzone analizy i testy potwierdziły poprawność skonstruowanego modelu. Wyznaczona zależność stanowić może podstawę kreowania strategii odtwarzania taboru autobusowego w przedsiębiorstwach transportowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bąkowski, W. (2012). Wyzwania kapitałowe i organizacyjne stojące przed regionalnym transportem użyteczności publicznej. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 11, 26–29.
2.Dyr, T. (2009). Czynniki rozwoju regionalnych przewozów pasażerskich. Radom: Wyd. Politechniki Radomskiej.
3.Dziaduch, I. (2011). Analiza kosztów okresu istnienia (LCC) obiektu technicznego w aspekcie jego niezawodności. Logistyka, 2, 139–150.
4.Dziechciarz, J. (2002). Ekonometria. Metody, przykłady, zadania. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
5.Kufel, T. (2011). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl. Warszawa: PWN.
6.Misiurski, P. (2012). Koszty eksploatacji taboru autobusowego w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 11, 22–24.
7.Rucińska, D., Ruciński, A., Wyszomirski, O. (2004). Zarządzanie marketingowe na rynku usług transportowych. Gdańsk: Wyd. UG.
8.Tomanek, R. (2004). Funkcjonowanie transportu. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.