Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.35-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik kształtowania innowacyjności w sektorze transportu - spedycji - logistyki

Autorzy: Janusz Figura
Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Maria Michałowska
Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: logistyka spedycja transport innowacyjność społeczna odpowiedzialność biznesu
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:9 (29-37)
Klasyfikacja JEL: M14 R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Koncepcja społecznej odpowiedzialności rozumiana jako oddolna inicjatywa biznesu stanowi aktualnie jeden z istotnych aspekt.w kształtowania innowacyjności w sektorze transportu – spedycji – logistyki (TSL). Innowacyjność zdeterminowana jest z jednej strony oddziaływaniem r.żnorodnych czynnik.w zewnętrznych, kt.rym podlega funkcjonowanie sektora TSL, z drugiej zaś strony wprowadzenie działań innowacyjnych dotyczy czynnik.w wewnętrznych powodujących dywersyfikację organizacji łącznie ze zmianami sposob.w ich działania. Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących określenia czynnik.w innowacyjności podmiot.w sektora TSL, w których uwzględnia się założenia CSR i ich inkorporację do kultury firm.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Burnewicz, J. (2009). Nowa era technologiczna zrównoważonego transportu. Przegląd Komunikacyjny, 6, 5–13.
2.Burnewicz, J. (2010). Perspektywa innowacyjna transportu i logistyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 603, Ekonomiczne Problemy Usług, 59, 51–63.
3.Depta, A. (red.). (2014). Współczesne problemy zarządzania a społeczna odpowiedzialność biznesu. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej.
4.Downar, W. (2010). Budowanie sieci relacji a innowacyjność transportu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 603, Ekonomiczne Problemy Usług, 59, 103–116.
5.Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
6.Figura, J. (2010). Jakość usług wobec innowacji w sektorze transportu – spedycji – logistyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 603, Ekonomiczne Problemy Usług, 59, 117–128.
7.Gasparski, W. (2013). Biznes. Etyka. Odpowiedzialność. Warszawa: PWN.
8.Grzelakowski, A.S. (2010). Rynek transportowy jako stymulator innowacyjności w transporcie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 603, Ekonomiczne Problemy Usług, 59, 129–143.
9.Niedzielski, P. (2003). Polityka innowacyjna w transporcie. Szczecin: Wyd. Naukowe US. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce. Diagnoza i przyszłe wyzwania (2013). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 790, Problemy Transportu i Logistyki, 23.