Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.35-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Certyfikacja kompetencji przewoźników w transporcie drogowym jako element polityki transportowej

Autorzy: Marek Łepkowski
Instytut Transportu Samochodowego, Centrum Telematyki Transportu

Małgorzata Walendzik
Instytut Transportu Samochodowego, Centrum Telematyki Transportu
Słowa kluczowe: polityka transportowa certyfikacja przewoźników konkurencyjność
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (91-99)
Klasyfikacja JEL: R48
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Drogowy transport jest najchętniej wykorzystywaną gałęzią transportu służącą do zarobkowego przemieszczania os.b i rzeczy. Pomimo znacznego rozdrobnienia polskich przedsiębiorstw transportu drogowego branża ta zachowuje dominującą pozycję gospodarczą, wypracowując ponad 6,5% PKB. Wewnątrzunijne uregulowania, w ramach kt.rych działają polskie podmioty transportu drogowego, pozwalają na skuteczne konkurowanie na wsp.lnotowym rynku przewozowym. Od 1 maja 2004 roku, tj. od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, unijne wymagania w zakresie podejmowania i wykonywania zawodu przewoźnika drogowego stały się obowiązujące. Jednym z wymog.w, kt.ry musi spełnić przedsiębiorca wykonujący transport drogowy, jest posiadanie koniecznych kompetencji zawodowych. Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przewoźnika kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Wysoki poziom kwalifikacji zawodowych zarządzającego transportem ma bezpośredni wpływ na zwiększenie społeczno-ekonomicznej skuteczności sektora transportowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bentkowska-Senator, K., Kordel, Z., Waśkiewicz, J. (2012). Polski transport samochodowy: rynek – koszty – ceny. Warszawa: Instytut Transportu Samochodowego.
2.GUS (2001). Transport – wyniki działalności w 2000 roku. Warszawa.
3.GUS (2015). Transport – wyniki działalności w 2014 roku. Warszawa.
4.Patorska, J., Lauresh, K. (2015). Raport: Dokąd zmierza jednolity rynek europejski? Wpływ ustawy MiLoG na branżę transportu drogowego w Polsce. Transport Logistyka Polska (TLP).
5.Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 r. w sprawie certyfikacji przewoźników drogowych.
6.Ustawa z 6.09.2001 o transporcie drogowym. Dz.U. nr 123, poz. 1371, z późn. zm.