Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.35-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Port lotniczy Szczecin w badaniach naukowych

Autorzy: Dariusz Tłoczyński
Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: transport lotniczy port lotniczy Szczecin pasażer
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (173-186)
Klasyfikacja JEL: L93
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Znaczenie transportu lotniczego jako elementu światowego systemu transportowego wynika z wykorzystania jego walor.w i charakterystycznych właściwości dla rozwoju wsp.łpracy gospodarczej, politycznej, naukowo-technologicznej i kulturalnej oraz dla rozwoju turystyki. W artykule podjęto analizę danych pochodzących ze źr.deł pierwotnych i wt.rych dotyczących funkcjonowania regionalnego portu lotniczego w Szczecinie. Wyniki operacyjne oraz analiza profilu pasażera są ważnym elementem kształtowania strategii przedsiębiorstwa lotniczego. Wpływają one także na gospodarkę regionu. W artykule przedstawiono wyniki badań pierwotnych przeprowadzonych w porcie lotniczym w Szczecinie. Zostały one zrealizowane metodą wywiadu osobistego z co czwartym pasażerem udającym się do kontroli bezpieczeństwa. Wyciągnięte wnioski, a następnie właściwie przedstawiony profil pasażera są podstawą przyciągnięcia nowych przewoźnik.w, poprawienia wynik.w operacyjnych, a to z kolei przyczynia się do dalszego rozwoju gospodarczego regionu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Airport Industry (2014). Connectivity report, ACI.
2.Aviation Benefits Beyond Borders (2014). Oxford Economics dla ATAG.
3.Burghouwt, G., Redondi, R. (2013). Connectivity in Air Transport Networks. An Assessment of Models and Applications. Journal of Transport Economics and Policy, 47 (1), 37–41.
4.Burghouwt, G., Veldhuis, J. (2006). The Competitive Position of Hub Airports in Transatlantic Market. Journal of Air Transportation, 11 (1), 106 130.
5.Dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
6.Danesi, A. (2006). Measuring Airline Hub Timetable Co-ordination and Connectivity: Definitione of a New Index and Application to a Sample of European Hubs. European Transport, 34, 54–74.
7.Dennis, N. (1994a). Airline Hub Operations in Europe. Journal of Transport Geography, 2 (4), 219–233.
8.Dennis, N. (1994b). Scheduling Strategies for Airline Hub Operations. Journal of Transport Management, 1 (2), 131–144.
9.Dennis, N., Doganis, R. (1989). Lessons in Hubbing. Airline Business, 3, 42–47.
10.Koźlak, A. (2012). Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce. Gdańsk: Wyd. UG.
11.Malighetti, P., Paleari, S., Redondi, R. (2008). Connectivity of the European Airport Network: „Self-help Hubbing” and Business Implications. Journal of Air Transport Management, 14 (2), 53–65.
12.Mańkowska, M. (2013). The Areas of Competition and Planes of Cooperation in the Polish Passenger Transport Market (Sea, Rail and Air Transport). Logistics and Transport, 20 (4).
13.Mańkowska, M., Mańkowski, T. (2013). Możliwości integracji transportu kolejowego i lotniczego na przykładzie portu lotniczego Szczecin-Goleniów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 778, Problemy Transportu i Logistyki, 22, 122–125.
14.Marciszewska, E., Kaliński, D. (2009). Port lotniczy jako czynnik rozwoju regionalnego. W: A. Barski, W. Fabirkiewicz, C. Jarosz (red.), Rozwój lotnictwa w regionach (s. 5–9). Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
15.Materiały wewnętrzne Portu Lotniczego Szczecin.
16.Paleari, S., Redondi, R., Malighetti, P. (2010). A Comparative Study of Airport Connectivity in China, Europe and US: Which Network Provides the Best Service for Passengers? Transportation Research, 42 (2), 198–200.
17.Pearce, B. (2014). Adding Value Despite Difficult Business Conditio. IATA.
18.Tłoczyński, D. (2014). Accessibility jako instrument kształtowania polskiego rynku usług transportu lotniczego. W: J. Sokołowski, A. Żabiński (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych (s. 371–381). Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
19.Tłoczyński, D. (2016). Konkurencja na polskim rynku usług transportu lotniczego. Gdańsk: Wyd. UGd.
20.Veldhuis, J. (1997). The Competitive Position of Airline Networks. Journal of Air Transport Management, 3 (4), 181–182.
21.Veldhuis, J., Kroes, E. (2002). Dynamics in Relative Network Performance of the Main European Hub Airports. Cambridge: „Proceeding of the European Transport Conference”, 106–130.
22.Wołek, M. (2009). Transport kolejowy w obsłudze portów lotniczych. Europejskie studia przypadków. Logistyka, 3, 1–12.