Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.45-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (45) 2019
SPÓR O SYSTEM FINANSOWANIA ROZWOJU KOLEI AGLOMERACYJNEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Autorzy: Krzysztof Szałucki
Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: regionalny transport kolejowy kolej aglomeracyjna Trójmiasta system finansowania kolei aglomeracyjnej integracja transportu regionalnego
Rok wydania:2019
Liczba stron:8 (119-126)
Klasyfikacja JEL: L91
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W województwie pomorskim rozpoczęto w 2018 roku tworzenie wieloletniego projektu rozwojowego, mającego na celu zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego województwa dzięki jego integracji z transportem lokalnym. Powstał problem zaprojektowania systemu finansowania tego procesu z uwzględnieniem wyzwań efektywnościowych, będących skutkiem przyjęcia określonych ustaleń zespalających i charakterystycznych dla województwa pomorskiego. Szczególnym wyzwaniem jest dobór sposobów finansowania rozwoju i funkcjonowania kolei aglomeracji Trójmiasta w ramach jej integracji z całym systemem transportu lokalnego województwa pomorskiego. Kolej aglomeracyjna Trójmiasta rozwijać się będzie na bazie potencjału przewozowego i infrastrukturalnego dwóch operatorów kolejowych: PKP Szybkiej Kolei Miejskiej sp. z o.o. oraz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA. Problemem staje się konieczność opracowania rozwiązania systemowego i długookresowego, co wiąże się z doborem odpowiednich sposobów finansowania tego przedsięwzięcia, zarówno w skali operacyjnej, jak i strategicznej. Przyjęte rozwiązania staną się – w ich następstwie – fundamentalne dla osiągnięcia całego celu integracyjnego, jednak na obecnym etapie rozumienia tych problemów występują zagadnienia sporne, dla których nie ma satysfakcjonującej koncepcji uregulowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu
2.Unii Europejskiej. Dz.U. UE z dnia 11 stycznia 2012 r.
3.Engelhardt, J. (2018). Sektor kolejowy w polityce transportowej Unii Europejskiej. Kraków – Legionowo: edu-Libri.
4.Pietrzak, O. (2015). Systemy transportu pasażerskiego w regionach – funkcjonowanie, kształtowanie, rozwój. Szczecin: BEL
5.Studio Sp. z o.o.
6.Skrzypek, J., Filar, E. (2007). Biznes plan. Warszawa: Poltext.
7.Szałucki, K. (2017). Równowaga w funkcjonowaniu przedsiębiorstw transportowych. Warszawa: Texter.
8.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 2018, poz. 994 z poźn. zm.
9.Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Dz.U. 2017, poz. 2136 z późn. zm.
10.Wojewódzka-Król, K., Załoga, E. (red.). (2016). Transport. Nowe wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Żurek, J. (red.). (2016). Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.