Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 2 1973

Year of publication:1973

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Z dziejów dawnego Goleniowa

19 (5-23) Henryk Lesiński More
2.

Kartografia zachodniopomorska od XVI do XVIII wieku

18 (25-42) Bogdan Frankiewicz More
3.

Kształtowanie się rynku pracy a rozwój szczecińskiego przemysłu w latach 1918-1932

21 (43-63) Edward Włodarczyk More
4.

Walka konkurencyjna Szczecina z Hamburgiem i Bremą na tle przewozu emigrantów w XIX w.

17 (65-81) Józef Stanielewicz More
5.

Dawna i współczesna rola Hamburga jako europejskiego ośrodka handlu i transportu morskiego

14 (83-96) Zdzisław Borzycki More
6.

Polityczna działalność kościołów na terenie powojennych Niemiec w latach 1945-1949. /Na tle postanowień Umowy Poczdamskiej/

18 (97-114) Marek Baumgart More
7.

Funkcja eksportowa floty a stosunek armatorów polskich do międzynarodowych karteli żeglugowych

13 (115-127) Ignacy Chrzanowski More
8.

Główne czynniki wzrostu produkcji przemysłowej europejskich krajów RWPG

12 (129-140) Tadeusz Madej More
9.

Działanie bodźcowe płacy ruchomej w żegludze morskiej

11 (141-151) Danuta Kopycińska More
10.

Długoterminowe środki zagraniczne jako pomoc w rozwoju ekonomicznym państw afrykańskich

17 (153-169) Hanna Jabłońska More
11.

Kadry kwalifikowane w gospodarce uspołecznionej Makroregionu Nadmorskiego. Studium zmian w latach 1958-1985

4 (171-174) Edward Kolanko, Tadeusz Obrębski More
12.

Historia budownictwa okrętowego na Wybrzeżu Gdańskim

5 (174-178) E. (red.) Cieślak More
13.

Absolwenci szczecińskich szkół wyższych

3 (178-180) Stanisław Lasek More
14.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-marzec 1973 r.

23 (181-203) Jadwiga Ostromęcka More
15.

Wspomnienie pośmiertne o Bolesławie Czwójdzińskim

3 (205-207) Czesław Piskorski More