Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 2 1973
Kadry kwalifikowane w gospodarce uspołecznionej Makroregionu Nadmorskiego. Studium zmian w latach 1958-1985

Authors: Edward Kolanko

Tadeusz Obrębski
Year of publication:1973
Page range:4 (171-174)