Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 2 1973
Działanie bodźcowe płacy ruchomej w żegludze morskiej

Authors: Danuta Kopycińska
Year of publication:1973
Page range:11 (141-151)