Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 4 1966

Year of publication:1966

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Osadnictwo kolonistów niemieckich z Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego na Pomorzu Zachodnim po I wojnie światowej

15 (5-19) Józef Stanielewicz More
2.

Rozwój morskiego przemysłu rybnego w Świnoujściu /1928-1965/

25 (21-45) Rajmund Rybiński More
3.

Kształtowanie się ogólnej struktury zatrudnienia w woj. szczecińskim w latach 1948-1963

18 (47-64) Tadeusz Obrębski More
4.

Rozwój produkcji eksportowej województwa szczecińskiego w latach 1960-1965

18 (65-82) Marian Gołden More
5.

Przemiany w rolnictwie okręgu Rostock

6 (83-88) Bruno Lietz More
6.

Problemy rachunku ekonomicznego skutków wypadku przy pracy w przemyśle /na przykładzie województwa szczecińskiego/

19 (89-107) Roman Chylewski More
7.

ZSRR a kwestia Niemiec na forum Rady Ministrów Spraw Zagranicznych /1945-1949/

34 (109-142) Walenty Daszkiewicz More
8.

Wpływ przemian w gospodarce światowej na strukturę i kierunki międzynarodowych obrotów towarowych drogą morską

3 (143-145) Jerzy Zaleski More
9.

Współczesna żegluga morska

8 (145-152) Stanisław Ładyka, Tadeusz Łodykowski More
10.

Marża pośrednictwa w obrocie towarami rolnymi a dochody farmerów amerykańskich

3 (152-154) Irena Rutkowska More
11.

Poznajemy Pomorze Koszalińskie

3 (155-157) K. (red.) Trzebiatowski More
12.

Działalność Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego w latach 1964-1965

10 (159-168) Leon Babiński, Józef Pasternak More
13.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Kwiecień-czerwiec 1966 r.

23 (169-191) Jadwiga Ostromęcka More