Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 4 1966
Kształtowanie się ogólnej struktury zatrudnienia w woj. szczecińskim w latach 1948-1963

Authors: Tadeusz Obrębski
Year of publication:1966
Page range:18 (47-64)