Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 4 1966
Współczesna żegluga morska

Authors: Stanisław Ładyka

Tadeusz Łodykowski
Year of publication:1966
Page range:8 (145-152)