Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2021.36-21
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / t. 36 (65) 2021
Rec. Katarzyna Rembacka, Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza 1912-1989, Warszawa-Szczecin 2020.

Authors: Michał Przeperski ORCID
Instytut Historii Nauki PAN
Year of publication:2021
Page range:8 (469-476)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file