Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3 2016

Year of publication:2016
# Title Page range Authors Actions
1.

O potrzebie powołania do życia Centralnego Archiwum Stowarzyszenia Elektryków Polskich


(On the Need to Create Central Archives of Polish Electricians)
11 (5-15) Radosław Gaziński More
2.

Józef Tomicki (1863–1925) – pionier elektroenergetyki lwowskiej


(Józef Tomicki (1863–1925) – Pioneer of the Lviv Electrical Energy Industry)
14 (17-30) Piotr Rataj More
3.

Współpraca elektryków krakowskich i lwowskich do 1939 roku


(Cooperation between Electricians from Cracow and Lviv up to 1939)
11 (31-41) Jan Strzałka, Zbigniew Porada More
4.

Rozwój energetyki na Pomorzu w latach 1880–1945

24 (43-66) Paweł Gut More
5.

Elektryczność w służbie władzy i ludzi. Elektryfikacja wsi Pomorza Zachodniego w pierwszym ćwierćwieczu po drugiej wojnie światowej


(Electricity for the Benefit of the Authority and People. Electrification of the villages of Western Pomeranian in the First 25 Years after the Second World War)
20 (67-86) Małgorzata Machałek More
6.

Opis budowy i początków działania telegrafów elektromagnetycznych na odcinku częstochowskim Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej


(Description and Beginning of Electromagnetic Telegraphs that Functioned on the Częstochowa Section of the Warsaw-Vienna Iron Railway)
56 (87-142) Aleksander Kazimierz Gąsiorski More
7.

Koncepcja budowy elektrowni okręgowej w Łodzi w pierwszej połowie XX wieku. Pomysły, uwarunkowania, próby realizacji


(The Concept of a District Power Station in Łódź in the First Half of the 20th Century. Ideas, Conditions, Attempts to Put the Idea in Motion)
19 (143-161) Marcin J. Szymański More
8.

Miernictwo elektryczne na politechnice w Gdańsku w latach 1904–1945


(Electric Metrology at Gdańsk (German: Danziger) Polytechnic in 1904–1945)
20 (163-182) Dariusz Świsulski More
9.

Historia oceny jakości wyrobów elektrycznych w Polsce


(The History of Ass ess ment of Electric Products in Poland)
17 (183-199) Janusz Nowastowski More