Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2017.2-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 2 2017
Sojusz z Danią w pomorskich planach Bolesława Krzywoustego
(The Alliance with Denmark in Bolesław III Krzywousty (Wrymouth’s) Plans for Pomerania)

Authors: Jakub Morawiec
Uniwersytet Śląski
Keywords: West Pomerania in the Piasts’ plans Bolesław Krzywousty (Wrymouth’s) alliance with Denmark political marriages society of the 12th century
Data publikacji całości:2017
Page range:11 (199-209)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Bolesław III Krzywousty (Wrymouth’s) actions aimed at subjugating West Pomerania were being countered by similar responses from other influential players, especially the Holy Roman Empire and Denmark. The convergence of interests led to direct confrontations and temporary alliances. One of the latter was the Polish-Danish alignment ca. 1128. The Polish Duke and Danish King Niels united against their enemies, the West Pomeranian Duke Wartislaw and the “king” of the Obodrites, Knut (Canute) Lavard. The most significant sign of the alliance was the marriage between Niels’ son Magnus and Bolesław’s daughter Richeza. The joint Polish-Danish campaign on Uznam and Wolin, which was launched a year later, was a display of this cooperation. Mutual distrust, the threat of the imperial intervention in Denmark, and the prompt deaths of Niels and Magnus in their struggle for power caused the alliance to dissolve quickly. In his future attempts at seizing control of West Pomerania, Bolesław III Krzywousty (Wrymouth) had to find a different ally.
Download file

Article file

Bibliography

1.Lind J., De russiske æteskaber. Dynasti- og alliancepolitik i 1130’ernes danske borgerkrig,
2.„Historisk Tidskrift (Dansk)” 1992, t. 92, z. 1.
3.Maleczyński K., Bolesław Krzywousty, Kraków 1946.
4.Morawiec J., Wolin w średniowiecznej tradycji skandynawskiej, Kraków 2010.
5.Marzec A., Waśko A., Ryksa, w: Piastowie. Leksykon biograficzny, red. K. Ożóg,
6.S. Szczur, Kraków 1999.
7.Nielsen K.S., The amphibious capacity of the medieval Danish armies, w: Maritime Warfare
8.in Northern Europe. Technology, organisation, logistics and administration
9.500 BC-1500 AD, red. A. Nørgård Jørgensen, J. Pind, L. Jørgensen, B. Clausen,
10.Copenhagen 2002.
11.Paludan H., Flos Danie. Personer og standpunkter i dansk politik under kong Niels, Historie.
12.Jyske samlinger, ny række VII, Århus 1967.
13.Riis Th., Saxo und offizielle Königsideologie, w: Saxo and the Baltic Region, red. T. Nyberg,
14.Odense 2004.
15.Rosik S., Bolesław Krzywousty, Wrocław 2013.
16.Szacherska M.S., Rola klasztorów duńskich w ekspansji Danii na Pomorzu Zachodnim
17.w schyłku XII wieku, Wrocław 1968.
18.Turasiewicz A., Dzieje polityczne Obodrzyców. Od IX wieku do utraty niepodległości
19.w latach 1160–1164, Kraków 2004.
20.Tyc T., Polska a Pomorze za Bolesława Krzywoustego, w: T. Tyc, Z średniowiecznych
21.dziejów Wielkopolski i Pomorza. Wybór prac, oprac. J.M. Piskorski, Poznań 1997.
22.Vita altera Kanuti ducis, Monumenta Germaniae Historica, Scriptorum t. XXIX, red.
23.G. Waitz (ed.), Hannoverae 1892.