Search

Result: Found records: 83.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Influence of Physical Activity on Reduction of Delayed Onset Muscle Soreness
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
2. Gamifikacja e-learningu w kontekście zróżnicowania typów uczestników
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
3. Portret polskiego e-konsumenta i jego zachowania
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
4. The Collection of Betterment Levies in Relation to the Division of Real Estate in the Rural Commune of Zielona Góra
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
5. Percepcja faktów w ekonomii głównego nurtu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
6. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego refleksje o istocie zgodności hermeneutycznej, funkcji poznawczej i etycznej poezji…
(Meluzyna)
nr 1 (2) 2015 2015 Go to
7. Ekologiczny aspekt wykorzystania substratów rolniczych
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
8. Endocrine Responses to Physical Training and Tribulus Terrestris Supplememtation in Middle-Age Men
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
9. Zarządzanie promocją przedsiębiorstwa w internecie przy użyciu portalu Pinterest
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
10. Podmiot jako wewnętrzny biegun symbolizmu. Antymentalistyczna wykładnia " Traktatu logiczno-filozoficznego"
(Analiza i Egzystencja)
35 (2016) 2016 Go to
11. Jan Kochanowski jako wzór do naśladowania – wybrane przykłady recepcji tradycji czarnoleskiej na przełomie oświecenia i romantyzmu
(Meluzyna)
nr 1 (4) 2016 2016 Go to
12. The Banking Industry and Digital Innovation: in Search of New Business Models and Channels
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
13. Zasada prawdy w polskim procesie karnym – uwagi na tle zmian k.p.k
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
14. Struktura funkcjonalna zgamifikowanego systemu zarządzania nauczaniem
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Go to
15. Implementacja interaktywnego kursu programowania w technologii webowej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Go to
16. A tale of conquest and crisis: invasion history and status of the American mink (Neovison vison) in Iceland
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
17. Sojusz z Danią w pomorskich planach Bolesława Krzywoustego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
18. Determinanty rozwoju turystyki zdrowotnej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
19. Impact of the Global Financial Crisis on the Industry of Festival, Concert and Club Tourism in Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
20. Koncepcja internetowej platformy wymiany wiedzy dla menedżerów atrakcji turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
21. Bajki dla dialektyków. Kafka i Benjamin między mitem a wyzwoleniem
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Go to
22. Interaktywne przewodniki multimedialne w ocenie zwiedzających
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
23. Ochrona prawnoautorska dla wzorów przemysłowych. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 6 marca 2014 roku, V CSK 202/13
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
24. TARGET STETTIN: THE ALLIED AIR FORCES OVER STETTIN 1940–1945
(Studia Maritima)
Vol. 25 2012 2012 Go to
25. KOŁOBRZEG NAD BAŁTYKIEM OBRAZ MIASTA NADMORSKIEGO NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH PO ZAKOŃCZENIU DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Go to
26. Rola portalu społecznościowego Twitter w promocji mikro i małego przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
27. Charakterystyka globalnego rynku obligacji klimatycznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
28. Dialektyka równości. Recenzja Michał Kozłowski, Znaki równości. O społecznym konstruowaniu stosunków egalitarnych, Scholar, Warszawa 2016...
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Go to
29. Cardiac Rehabilitation in Heart Failure. Part I, Mechanism
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 21, No. 1/2018 2018 Go to
30. Piotr Zaremba i generacja 1910
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
31. Między uległością a buntem – bokserskie biografie w PRL na przykładzie filmu Bokser Juliana Dziedziny
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (9) 2017 2017 Go to
32. Przekształcenia instytucjonalne na rynku narkotyków w Polsce w latach 1920–1930
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
33. Growth hormone and growth hormone gene of the American mink (Neovison vison) – the current state of knowledge of one of the key hormones in one of the most intensively economically exploited species
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Go to
34. Piotr Rachwał, Unici na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Studium źródłoznawczo-demograficzne, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017, ss. 551 Piotr
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
35. Wpływ prognoz stóp zastąpienia na skłonność do oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/1 2018 2018 Go to
36. Dzietność jako element życia społecznego we współczesnym społeczeństwie polskim
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2018 2018 Go to
37. Dylematy budowy systemu informatycznego zarządzania gamifikacją w atrakcjach turystycznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/2 2018 2018 Go to
38. Rola IT Service Managera w zarządzaniu innowacjami w MSP w świetle polityki Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
39. Truth-Bearers in Frege and the Tractatus
(Analiza i Egzystencja)
47 (2019) 2019 Go to
40. Лексические источники паремиологической деривации. На материале паремийных неологизмов в современных польском и русском языках – к постановке вопроса
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Go to
41. Cross-border collaboration for innovation in tourism: The case of oceanographic museums
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
42. Nienormatywne pożądanie i problem z tożsamością w autobiograficznej prozie Karla Ove Knausgårda
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Go to
43. Anatomy of the female reproductive system and sperm storage of the viviparous caecilian Typhlonectes natans (Gymnophiona: Typhlonectidae)
(Acta Biologica)
No. 25 2018 Go to
44. The context principle and the idea of explaining meaning as from the outside
(Analiza i Egzystencja)
47 (2019) 2019 Go to
45. Meaning before Subjectivity: The Primäre Sprache of the Tractatus
(Analiza i Egzystencja)
47 (2019) 2019 Go to
46. ILLVIRKJAR OK ÓSKÍRÐIR. EIRÍKSDRÁPA BY MARKÚS SKEGGJASON AS AN EXAMPLE OF USING THE MOTIF OF THE SLAV-PAGAN IN THE SCANDINAVIAN MEDIEVAL LITERATURE
(Studia Maritima)
Vol. 31 2018 2018 Go to
47. ROLA FUNDUSZY UNIJNYCH W PODNOSZENIU INNOWACYJNOŚCI ŁOTEWSKIEJ GOSPODARKI
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
48. Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu a prymat rodziców w wychowaniu dzieci
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2019 (25) 2019 Go to
49. Philosophy without Psychology: a case of wishful thinking?
(Analiza i Egzystencja)
47 (2019) 2019 Go to
50. Table of contents
(Analiza i Egzystencja)
47 (2019) 2019 Go to
51. EWOLUCJA STRUKTUR INSTYTUCJONALNYCH I MECHANIZMÓW PROKONKURENCYJNYCH NA RYNKU PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH W REGIONACH
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
52. Przypadek Japonii – od cudu gospodarczego do granic eksperymentu pobudzania wzrostu gospodarczego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Go to
53. Wpływ udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na realizację zadań własnych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2019 (26) 2019 Go to
54. Population of Wieliczka in 1788 — Household Size and Structure
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
55. Marriages in the Parish of Płonka Kościelna in the Years 1826–1864
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
56. Purine metabolism in the light of aerobic and anaerobic capacity of female boxers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 30, No. 2/2020 2020 Go to
57. Meaning under the threat of paradox on two fronts
(Analiza i Egzystencja)
50 (2020) 2020 Go to
58. Jeszcze o inkunabułach szczecińskiego Gimnazjum Mariackiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu („nowe” egzemplarze i fragmenty)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2020 2020 Go to
59. Participatory budgeting – case study of the city of Szczecin
(Studia Administracyjne)
nr 11 2019 2019 Go to
60. Tax on revenue from buildings after the latest amendment: characteristics and doubts
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2020 (29) 2020 Go to
61. Aphantasia and the Language of Imagination: A Wittgensteinian Exploration
(Analiza i Egzystencja)
55 (2021) 2021 Go to
62. Wittgenstein and the Pseudo-Problem of Evil
(Analiza i Egzystencja)
55 (2021) 2021 Go to
63. Holism and Atomism in Tractatus Logico-Philosophicus
(Analiza i Egzystencja)
55 (2021) 2021 Go to
64. Conservation genetics – science in the service of nature
(Acta Biologica)
No. 27 2020 Go to
65. Port control of the ship as a special case of control of the entrepreneur’s business
(Studia Administracyjne)
nr 12 2020 2020 Go to
66. A skald in royal service – the case Þórarinn loftunga. Part 1: Ideological contexts of Hofuðlausn
(Studia Maritima)
Vol. 33 2020 2020 Go to
67. How Could Boltzmann Have Inspired the Early Wittgenstein?
(Analiza i Egzystencja)
55 (2021) 2021 Go to
68. Other first pages
(Analiza i Egzystencja)
55 (2021) 2021 Go to
69. Reakcja na zagrożenie koronawirusem – analiza publikowanych treści w początkowej fazie epidemii na oficjalnej stronie Konferencji Episkopatu Polski
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Go to
70. I Ogólnopolska konferencja naukowa prawa pracy „Elastyczne formy zatrudnienia”, Szczecin, 16 marca 2021 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2021 (35) 2021 Go to
71. Konstytucyjność zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie merytorycznego orzekania przez sądy administracyjne
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2021 (36) 2021 Go to
72. A skald in royal service – the case Þórarinn loftunga. Part 2: Poetics and ideology of Tøgdrápa
(Studia Maritima)
Vol. 34 2021 2021 Go to
73. Nutritional strategies of young, physically active residents of Wrocław
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 40, No. 4/2022 2022 Go to
74. Jacques Derrida jako filozof historii – poróżnienie z Michelem Foucaultem
(Analiza i Egzystencja)
60 (2022) 2022 Go to
75. Towards a Computational Ontology for the Philosophy of Wittgenstein: Representing Aspects of the Tractarian Philosophy of Mathematics
(Analiza i Egzystencja)
63 (2023) 2023 Go to
76. Gramatyka nieskończoności. Ludwiga Wittgensteina krytyka teorii mnogości
(Analiza i Egzystencja)
63 (2023) 2023 Go to
77. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kryzys autorytetu – o potrzebie autorytetu w prawie i w społeczeństwie” 20 października 2021 roku (webinarium)
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2022 (38) 2022 Go to
78. Ogólnopolska konferencja naukowa imienia Profesora Stanisława Czepity „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa” Szczecin, 25–26 listopada 2021 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2022 (39) 2022 Go to
79. Małżeństwa w parafii Łapy w latach 1919–1939
(Przeszłość Demograficzna Polski)
45, 2023 2023 Go to
80. Stare druki z księgozbiorów szczecińskich w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Charakterystyka zasobu i uwagi o jego proweniencji
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Go to
81. Ogólnopolska konferencja naukowa „Służebność przesyłu. Ewolucja instytucji prawnej i obecny stan normatywny”, Szczecin, 31 marca 2022 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
82. XIV Letnie Warsztaty Doktoranckie „Ochrona interesu prawnego w polskim prawie administracyjnym”, Szczecin, 8–9 września 2022 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2023 (43) 2023 Go to
83. Problematyka ochrony interesu prawnego w procedurze budżetu partycypacyjnego
(Acta Iuris Stetinensis)
5/2023 (46) 2023 Go to
Page