Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2017.39-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 39, 2017
Piotr Rachwał, Unici na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Studium źródłoznawczo-demograficzne, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017, ss. 551 Piotr
(Piotr Rachwał, Unici na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Studium źródłoznawczo-demograficzne [Greek Catholics in the Lublin Region in the 19th Century. Source and Demographic Study], Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017)

Authors: Jakub Dobrzyński ORCID
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny
Year of publication:2017
Page range:4 (367-370)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 325
Download file

Article file