Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2017.3-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3 2017
Ludność rodzima znad jezior Łebsko i Gardno w publicystyce polskiej w latach 1960-1989
(The Native Populace of the Lands Surrounding the Lakes Łebsko and Gardno in the Polish journalism in 1960–1989.)

Authors: Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk
Keywords: Slovincians historical policy Kluki plans for the western border Polish journalism Recovered Territories native populace
Year of publication:2017
Page range:24 (167-190)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article concerns the evolution of the image of the native populace from the area of the lakes Gardno and Łebsko known as the Slovincians in the Polish journalism. The paper focuses on the period during which the most intense conflict between the native and extraneous populace would fade – with its finale in the 1980s, when the “Slovincian question” has ended with the departure of the last native inhabitants of Kluki to Germany. The most commonly appearing notions regarding this topic are: the sense of national belonging of the Slovincians, their assimilation in the Polish environment, the economic situation of Kluki, the open museum in Kluki – its founding, development and goals.
Download file

Article file

Bibliography

1.Archiwum Państwowe w Koszalinie: Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich, sygn. 62.
2.Rozgłośnia Polskiego Radia w Koszalinie, „Polskie Radio Koszalin”, taśmoteka, sygn. 139.
3.Mastalerz-Krystjańczuk M., Kaszubi – Słowińcy w świetle publicystyki polskiej z lat 1945–1959, „Słupskie Studia Historyczne” 2003, nr 10.
4.Mastalerz-Krystjańczuk M., Przeszłość i współczesność Pomorza w obchodach „Tygodnia Ziem Zachodnich” w latach 1958–1970 w województwie koszalińskim,
5.w: XIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska Kulturowe konteksty pamięci Pomorzan, red. C. Obracht-Prondzyński, Słupsk–Gdańsk 2016.
6.Niedźwiadek E., Bojar-Fijałkowski G., Legendy ze słowińskiej checzy, „Koszalińskie Studia i Materiały” 1977, nr 3.
7.Obracht-Prondzyński C., Między polskością a rozczarowaniem. Słowiński wizerunek w polskiej publicystyce w pierwszych latach po zakończeniu wojny, w: Obrazy Ziemi Słupskiej. Społeczeństwo – administracja – kultura, red. A Czarnik, Słupsk 2003.
8.Rybicki H., Nazywano ich Słowińcami, Słupsk 1995.
9.Rybicki H., Nazywano ich Słowińcami. Wybór źródeł, Gdańsk–Wejherowo 2003.
10.Szultka Z., O podziałach i nazwach grupowych Kaszubów na Pomorzu Zachodnim w drugiej połowie XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku, w: Studia Kaszubsko-Słowińskie. Materiały z II Konferencji Słowińskiej, red. J. Treder, Łeba 1992.
11.Szultka Z., Studia nad rodowodem i językiem Kaszubów, Gdańsk 1992.
12.Szultka Z., Świątynia na Rowokole i jej funkcje, Słupsk 2014.
13.Tkacz-Laskowska V., „Problem Słowińców”. Od Zagrody Muzealnej do Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, w: VIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska, Muzea Pomorskie – Twórcy, zbiory i funkcje kulturowe, Słupsk 2005.
14.Treder J., Komu może przeszkadzać etnonim Słowińcy, w: Obrazy ziemi słupskiej. Społeczeństwo – administracja – kultura. Materiały z VII Konferencji Kaszubsko-Pomorskiej, red. A. Czarnik, Słupsk 2003.
15.(tem), Szlaki wiodą na wydmy, „Głos Pomorza” 1975, nr 162.
16.(W. W.), Po nas choćby potop?, „Zbliżenia” 1982, nr 37.
17.(wir), Skansen w Klukach, „Głos Pomorza” 1975, nr 166.
18.„Pomerania” 1985, nr 5 (wzmianka o filmie Ostatnie ślady A. Mellina).
19.A.Cz., W krainie Słowińców, „Trybuna Ludu” 1964, nr 235.
20.Adamiecki W., Historia z końca świata, „Świat” 1967, nr 21.
21.Babiarz-Zych Z., Najpierw ratować, „Zbliżenia” 1981, nr 32.
22.Bojar-Fijałkowski G., Legendy ze słowińskiej checzy, Koszalin 1976.
23.Bolduan T., Pamiętnik nauczyciela z Kluk, „Pomerania” 1975, nr 3.
24.Bolduan T., Słowińcy, „Kaszёbё” 1960, nr 11.
25.Bolduan T., Słowińcy, „Przyroda Polska” 1966, nr 9.
26.Buczak E., Czechowicz A., Kraina ciągle nie odkryta, „Pobrzeże” 1971, nr 29.
27.Buczak E., Po ziemi Słowińców, „Pobrzeże” 1971, nr 41.
28.Dąbrowa J., Słowiński szaniec, „Pobrzeże” 1983, nr 13.
29.Dąbrowa-Januszewski J., Jesień Anny, „Gryf” 1984, nr 4.
30.Doppke K., Katechizmy MichałaMostnika, „Gryf” 1984, nr 2.
31.Dubiel A. S., Słowińskie Pompeje, „Zbliżenia” 1980, nr 18.
32.Feliks Rogaczewski (1898 – 1968), „Rocznik Koszaliński” 1969, nr 5 (nekrolog).
33.Fijałkowski G., Pod Rowokołem kwitną malwy, „Litery” 1962, nr 10.
34.Fijołek M., Najpiękniejsze wydmy Europy, „Głos Pomorza” 1975, nr 178.
35.ha, W słowińskiej wsi Kluki zainaugurowano obchody, „Głos Koszaliński” 6.05.1963, nr 108.
36.J.F., Słowiński Park Narodowy, „Kaszёbё” 1961, nr 13.
37.Janiszewski Z., Brylanty rodu de Croy, „Pobrzeże” 1984, nr 12.
38.Kluki, „Głos Koszaliński” 1965, nr 212.
39.Konarski B., Michał Mostnik i jego słowińskie książki, „Jantarowe Szlaki” 1981, nr 3
40.(art. ukazał się także w „Zbliżenia” 1980, nr 37).
41.Konopka H., Nowe Kluki, „Biuletyn Organizacyjny TRZZ” 1961, nr 67.
42.Krom M., Skansen – czyli zapis czasu, „Głos Pomorza” 1981, nr 247.
43.Kwiecień K., Iskra w popiele, „Litery” 1962, nr 5.
44.Mamuszka F., W kręgu góry Rowokół, „Kaszёbё” 1960, nr 16.
45.Martychewicz B., Przypisany do parku, „Zbliżenia” 1983, nr 13.
46.Matuszkiewicz B., Pozostał tylko skansen, „Gryf” 1984, nr 1.
47.Matuszkiewicz B., Z mikrofonem na… byka, „Gryf” 1985, nr 11.
48.Mączka U., Powrót do macierzy, „Gryf” 1984, nr 6.
49.Mączka U., Zaduma na słowińskim Olimpie, „Gryf” 1987, nr 4.
50.Muzeum Słowińskie w Klukach, „Wieczór Wybrzeża” 1963, nr 226.
51.Narkowicz J., Słowińskie ostatki, „Gazeta Chłopska” 1963, nr 34.
52.Nitkowska J., Wieś Słowińców, czyli budowanie drugich Kluk, „Gryf” 1985, nr 7.
53.Ostatnie ślady, „Pomerania” 1988, nr 7–8.
54.Ostrowska – Wójcik H., Słowiański rodowód, „Zbliżenia” 1983, nr 20.
55.Ostrowska-Wójcikowa H., Ruta Koetsch, „Jantarowe Szlaki” 1981, nr 4.
56.Pieńkowski S., Słowińcy jako dowód polskości Pomorza Zachodniego, „Strażnica Zachodnia” 1948, nr 7/8; (art. ukazał się także w „Szczecin” 1948, nr 20).
57.Polan A., Ginące skarby, „Głos Koszaliński” 1960, nr 135.
58.Polan A., Skansen i sprawy do załatwienia, „Głos Koszaliński” 8.05.1961, nr 109.
59.Poprawski J., Na tropach Słowińców, „Tygodnik Kulturalny” 1964, nr 8.
60.Rogaczewski F., Szczątki kaszubskiej mowy. Fragmenty pamiętnika„Wśród Słowińców”, „Pomerania” 1975, nr 3.
61.Rogaczewski F., Wśród Słowińców. Pamiętnik nauczyciela, Gdańsk 1975.
62.Rzeżuchowski S, Żywy pomnik polskości, „Tygodnik Demokratyczny” 1954, nr 15.
63.Słowiński Park Narodowy, „Kalendarz Gdański” 1970.
64.Szymanek S., Słowiński skansen, „Litery” 1963, nr 9.
65.T. Bol., O muzeum w Klukach rozmawiamy z Marią Zaborowską, „Kaszёbё” 1961, nr 23.
66.Talewski Z., Skanseny w Słupskiem, „Pomerania” 1981, nr 8.
67.TK, Tydzień Ziem Zachodnich, „Głos Koszaliński” 8 maja 1961, nr 109.
68.Trojanowska I., Szkice słowińskie, „Pomerania” 1986, nr 8 (cz. 1); nr 9 (cz. 2); nr 11 (cz. 3).
69.W raju ornitologów, „Głos Pomorza” 1975, nr 170.
70.Wiśniewski W., Między morzem a lądem, „Pobrzeże” 1988, nr 7; nr 8.
71.Wiśniewski W., Ten ślad… Ocalić od zapomnienia, „Zbliżenia” 1982, nr 22.
72.Wroński K., Czarny Bóg, Gdynia 2015.
73.z, Kluki wzorową wsią, „Głos Koszaliński” 14 i 15 maja 1960, nr 115.
74.Zabrocki L., O Słowińcach i Kaszubach nadłebskich, „Jantar” 1947, z. 3.
75.Żarnowski A., Nowa Huta – Słowińcom, „Biuletyn Organizacyjny TRZZ” 1961, nr 68.