Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 1970
Procesy koncentracji i centralizacji w kapitalistycznej żegludze morskiej

Autorzy: Ignacy Chrzanowski
Data publikacji całości:1970
Liczba stron:28 (119-146)