Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2-3 1966
ZSRR a granica na Odrze i Nysie Łużyckiej 1941-1945

Autorzy: Włodzimierz T. Kowalski
Rok wydania:1966
Liczba stron:5 (215-219)