Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 11-12 1961
Rola zachodniopomorskiej organizacji PPR w dziele odbudowy i aktywizacji portu szczecińskiego

Autorzy: Edmund Dobrzycki
Rok wydania:1961
Liczba stron:18 (5-22)