Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3 1976
Realizacja zadań gospodarczych a problem kadr w "Polskiej Żegludze Morskiej" w latach 1951-1975

Autorzy: Edmund Dobrzycki
Rok wydania:1976
Liczba stron:16 (25-40)