Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3-4 1982
Weryfikacja systemu syntetycznej oceny produkcyjno-ekonomicznyoh rezultatów gospodarki zasobami ludzkimi /na przykładzie Szczecińskiej Stoczni Remontowej "Gryfia"/

Autorzy: Jacek Mozel
Data publikacji całości:1982
Liczba stron:22 (105-126)