Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1965
Uprzemysłowienie regionu szczecińskiego z punktu widzenia potrzeb gospodarki morskiej

Autorzy: Włodzimierz Mozel
Data publikacji całości:1965
Liczba stron:9 (91-99)