Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 1-2 1965
Niektóre problemy racjonalnej gospodarki flotą rybołówstwa dalekomorskiego

Autorzy: Michał Domagała
Rok wydania:1965
Liczba stron:10 (81-90)