Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 1966
Podstawy odpowiedzialności cywilnej armatora za wypadki morskie

Autorzy: Maksymilian Lenobel
Rok wydania:1966
Liczba stron:23 (63-85)