Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3 1963
Niektóre zagadnienia rybołóstwa morskiego na łowiskach Afryki

Autorzy: Michał Domagała
Data publikacji całości:1963
Liczba stron:30 (23-52)