Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 1969
Rozwój szkolnictwa w północnych, okręgach Niemieckiej Republiki Demokratycznej po drugiej wojnie światowej

Autorzy: Wolfgang Wilhelmus
Rok wydania:1969
Liczba stron:10 (125-134)