Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 1972
Rola infrastruktury ekonomicznej i społecznej w rozwoju przemysłu województwa szczecińskiego

Autorzy: Zenon Gorzała
Data publikacji całości:1972
Liczba stron:20 (27-46)