Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 1972
Ruch wczasowo-turystyczny w regionie szczecińskim i związane z nim niektóre podstawowe potrzeby

Autorzy: Kazimierz Krzeszowiak
Data publikacji całości:1972
Liczba stron:10 (139-148)