Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 1972
Szkolnictwo średnie ogólnokształcące dla pracujących w województwie szczecińskim w latach 1945-1970

Autorzy: Franciszek Bereźnicki
Rok wydania:1972
Liczba stron:19 (111-129)