Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3-4 1975
Funkcja regionu szczecińskiego w organizmie społeczno-gospodarczym PRL

Autorzy: Edmund Dobrzycki
Data publikacji całości:1975
Liczba stron:10 (63-72)