Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 3-4 1975
Rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy województwa szczecińskiego w latach 1945-1975

Autorzy: Zygmunt Dowgiałło

Lech Pałasz
Rok wydania:1975
Liczba stron:16 (193-208)