Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 1978
Handel międzynarodową drogą morską

Autorzy: Czesław Wojewódka
Data publikacji całości:1978
Liczba stron:4 (189-192)