Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 1978
Konflikty między wymaganiami ekonomicznymi i ekologicznymi w procesie urbanizacji. /Na przykładzie aglomeracji szczecińskiej/

Autorzy: Piotr Zaremba
Data publikacji całości:1978
Liczba stron:9 (7-15)