Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 1978
Z działalności Rady Naukowej przy Wojewodzie Szczecińskim

Autorzy: Izydor Maślankowski
Rok wydania:1978
Liczba stron:6 (183-188)