Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 1978
Słownik biograficzny Pomorza Zachodniego

Autorzy: Tadeusz Białecki
Rok wydania:1978
Liczba stron:16 (157-172)