Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 4 1979
Żywioł i forma. Wstęp do badań empirycznych nad kulturą współczesną

Autorzy: Włodzimierz Pawluczuk
Rok wydania:1979
Liczba stron:4 (159-162)