Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 1980
Teatr Mały w Szczecinie (1945-1948)

Autorzy: Ryszard Markow
Rok wydania:1980
Liczba stron:15 (165-179)