Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2-3 1980
Transport morski Pomorza Zachodniego w 35-leciu PRL i jego perspektywy rozwojowe

Autorzy: Franciszek Gronowski
Rok wydania:1980
Liczba stron:18 (133-150)