Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2-3 1980
Rola transportu w rozwoju społeczno-gospodarczym Pomorza Zachodniego

Autorzy: Waldemar Grzywacz
Data publikacji całości:1980
Liczba stron:10 (151-160)